021-88941398، 09121760532
محصولات
سامانه تشخیص بار از مسافر

این سامانه بر اساس کلاس بندی خودرو های سواری، مسافر و باری به تفکیک توسط نرم افزار مربوطه انجام می شود .

  • جزئیات