021-88941398، 09121760532
محصولات
سامانه پایش سوخت شناورها

این سیستم قادر خواهد بود به صورت آنلاین اطلاعات مربوط به میزان مصرف سوخت شناورها را در لحظه به صورت یک فاصله زمانی مشخص دریافت و برروی سایت نمایش دهد و انواع گزارشات مربوطه قابل ارائه می باشد.

  • جزئیات