021-88941398، 09121760532
محصولات
تابلو ترافیک نما

سیستم عملکرد تابلو :
کنترل مرکزی این تابلو به صورت بر خط ( آنلاین ) با مرکز کنترل تابلو در ارتباط بوده و وضعیت ترافیکی محور ها را با تغییر رنگ نمایش دهد .
اطلاعات بصورت آنلاین از ترددشمار های مستقر در مسیرها دریافت و بر روی تابلو با تغییر رنگ بصورت گرافیکی نمایش داده می شود.

 

  • جزئیات