021-88941398، 09121760532
محصولات
  صفحه 1

  در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

 • تردد شمار پردازش تصویر

  تردد شمار پردازش تصویر

  مشخصات :

 • سامانه کنترل سرعت

  سامانه کنترل سرعت

  مشخصات :

 • تابلو ترافیک نما

  تابلو ترافیک نما

  مشخصات :

 • سامانه زمان سفر

  سامانه زمان سفر

  مشخصات :

 • سامانه پلاک خوان

  سامانه پلاک خوان

  مشخصات :

 • سامانه ترددشمار دفنی

  سامانه ترددشمار دفنی

  مشخصات :

 • سامانه تشخیص بار از مسافر

  سامانه تشخیص بار از مسافر

  مشخصات :

 • سامانه تشخیص تانکر های نفتی

  سامانه تشخیص تانکر های نفتی

  مشخصات :

 • سامانه پایش سوخت شناورها

  سامانه پایش سوخت شناورها

  مشخصات :

 • در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی