021-88941398، 09121760532
محصولات
سامانه پلاک خوان

سیستم نظارت و کنترل تخلفات رانندگی
این سیستم بر پایه پردازش تصویر به تشخیص و ثبت جرائم، ورود به محدوده‌ی طرح ترافیک و زوج و فرد، ورود به معابر عبور ممنوع، و حرکت بین خطوط می‌پردازد.
سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز
یکی از تخلفات حادثه ساز که گاها به حوادث ناگواری در شریانهای شهری منجر می شود، تخلف عبور از چراغ قرمز می باشد. بدین منظور مجهز کردن تقاطع های شهری به سیستم های ITS جهت ثبت جرایم عبور از چراغ قرمز می تواند سهم بسزایی در کاهش این حوادث داشته باشد.

دانلود کاتالوگ آلفاپردازش
دانلود کاتالوگ دکل
دانلود معرفی آلفاپردازش

  • جزئیات