021-88941398، 09121760532
محصولات
سامانه کنترل سرعت

سیستم ثبت تخلفات، سرعت لحظه ای،  پلاک خوانی 
این سیستم  بر پایه دوربین 3D و پلاک خوان ، تخلفات خودروهای عبوری شامل سرعت لحظه ای، عدم رعایت فاصله طولی، سبقت غیر مجاز و همچنین عدم رعایت سرعت متوسط محور را ثبت و به سامانه اجرائیات انتقال می دهد. 

دانلود کاتالوگ معرفی دستگاه های پردازش
دانلود کاتالوگ رزومه آلفاپردازش
دانلود کاتالوگ نصب دکل

  • جزئیات