021-88941398، 09121760532
محصولات
سامانه ترددشمار دفنی

قابلیت های فنی تردد شمارهای شرکت آلفا پردازش 
قابلیت های کارکرد با انواع سنسورها
قابلیت اتصال با درگاههای ارتباطی تبادل داده 
قابلیت کارکرد بر اساس کلاس بندی تعریفی
قابلیت ذخیره سازی و نگهداری آفلاین داده های خام
قابلیت راه اندازی با سیستم های مختلف انرژی
قابلیت ارتباط و ارسال داده از بسترهای مختلف زیرساخت کشور
شرایط آب و هوایی کارکرد دستگاه های ترددشماری

دانلود کاتالوگ پردازش تصویر
دانلود قابلیت های دستگاه

  • جزئیات